O nás

Spoločnosť IVTER, spol. s r. o. sa špecializuje na profesionálne technológie v oblasti Elektrickej Požiarnej Signalizácii EPS, Poplachového Systému nahlásenia Narušenia PSN

Kamerové a Dohliadacie Systémy, Dochádzkové a Prepúštacie systémy, Telekomunikačnej technike, Štruktúrovanej kabeláži, Digitálne Satelitné Systémy.

Všetky zariadenia ktoré ponúkame zákazníkom a spoločnostiam spĺňajú všetky oprávnenia a certifikáty vyplývajúce z noriem STN a EN.

Vysokú úroveň teoretickej a praktickej prípravy si pracovníci spoločnosti IVTER, spol. s r. o. stále zdokonaľujú na pravidelných školeniach a odborných seminároch na zariadenia v ktorých sa špecializujú v našej spoločnosti.

Spôsobilosť je dokladovaná nielen certifikátmi po úspešnom ukončení školení, ale následne aj profesionálne prevedenou prácou v danej oblasti zamerania samotného pracovníka.

Spoločnosť IVTER, spol. s r. o. vďaka pružnosti okamžite reagovať na potreby zákazníka, pri realizácii od projektu až po odovzdávku zariadení alebo podpore zo strany poradenstva je zainteresovaná na celom území Slovenska.

Naša spoločnosť ponúka pre zákazníka komplexnú službu v danom odvetvý profesií na základe skúseností z teoretických ale hlavne praktických vedomostí.

V našom širokom spektre služieb ponúkame zákazníkom:

 • Poradenstvo
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Dodávka zariadení
 • Montáž rozvodov, komponentov a koncových zariadení
 • Následné uvedenie do prevádzky
 • Zaškolenie oprávnených pracovníkov
 • Revízie a pravidelné kontroly zariadení
 • Kompletné odovzdanie zariadení a písomných náležitostí a dokladov
 • Záručný a pozáručný servis
 • Dodávky náhradných dielov
 • Zmluvné ujednania na servis a následnú spoluprácu

2011 © IVTER, spol s r.o. Created by Revart s.r.o.