Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu. K 80 % vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na vypnutie systému. Pokiaľ nedôjde k vypnutiu počas nastavenej doby, dôjde k vyhláseniu poplachu narušenia objektu.

Moderné EZS sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko málo pokusov než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie.

Podobným spôsobom ako vstupné dvere je možné zabezpečiť všetky vstupy do objektu, t.j. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenenej výplne sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto detektory sú umiestnené v miestnosti, kde sú sklenené výplne, a sú schopné presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné detektory sú pritom úplne imúnne voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu.

Zariadenie sa skladá so samostatnej ústredne PSN so zdrojom 230V/12V, záložného zdroja 12V v kovovej skrinke. Pre ovládanie systému sa používajú ovládacie panely LCD alebo LED a to systémové-viac blokové a autonómne jedno blokové. Systém sa dá rozdeliť do viacerých samostatných blokov s jednotlivými kódmi vstup, odchodu, odpojovania. Snímače sa volia na základe charakteru priestoru a potreby zabezpečenia. Celý systém je programovateľný prostredníctvom PC. Užívateľ má možnosť monitorovať celý systém na PC prostredníctvom programu GUARD v textovej a grafickej forme.

Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne. Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Uvážte, že nejde o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu vášho majetku. Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou.

Ponúkame návrhy, poradenstvo, vypracovanie projektovej dokumentácie, montáž, spustenie do prevádzky, pripojenia objektov na pulty centrálnych ochrán, záručný a pozáručný servis, revízie a kontroly elektrickej zabezpečovacej signalizácie PSN

2011 © IVTER, spol s r.o. Created by Revart s.r.o.