Elektroinštalačné práce a bleskozvody

Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdravie a chce ochrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života! Počet intenzívnych búrok s ohľadom na súčasné klimatické zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním každoročne rastie a s nimi je tu aj stále sa zväčšujúce riziko zásahu ľudského obydlia bleskom.

Nie je načo čakať! Kontaktujte nás a my vám vypracujeme ponuku.

2011 © IVTER, spol s r.o. Created by Revart s.r.o.