Štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž je základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov“, t.j. pasívna časť komunikačnej siete. Hlavnými požiadavkami pri návrhu štruktúrovanej kabeláže sú z hľadiska jeho využitia a funkčnosti, požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém, ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta, hlas, obraz, prípadne iné perspektívne technológie po jedinom médiu. Štruktúrovaná kabeláž je teda z tohoto pohľadu inteligentný a flexibilný univerálny systém. Celá technológia je pritom postavená len na metalických alebo optických kábloch, pípadne je možné vhodne tieto systémy kombinovať. Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po niekoľko desiatok Gbit/s. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda zárukou, že vaša spoločnosť, príp. domácnosť bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií.

Štruktúrovaná kabeláž umožňuje užívateľom priestorov meniť vzhľad interiéru podľa svojich predstáv a pri vhodnej konfigurácii kabelážneho systému vylučuje potrebu naťahovania káblov po celej miestnosti. Aby však takýto systém dokonale spĺňal v budúcnosti svoje poslanie, je nutné venovať pozornosť už návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých požiadaviek.

Hlavnou výhodou týchto systémov je, že pri ich použití zaniká potreba ťahať separátnu kabeláž pre každú technológiu. Použije sa jeden typ kábla po ktorom je možné preniesť hlas (telefón), dáta (PC, switch, router) a obraz (TV).

My vám ponúkame návrhy, vypracovanie projektovej dokumentácie, montáž, či servis štrukturovanej kabeláže.

2011 © IVTER, spol s r.o. Created by Revart s.r.o.