06

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ A DÁTOVÉ SIETE
je základom komunikačnej infraštruktúry budov

Štruktúrovaná kabeláž je systém určený na prenos vysokorýchlostných dát. Využíva metalické alebo optické káble, ktoré prepájajú jednotlivé koncové body (miestnosti) s centrálnym uzlom (dátový rozvádzač). Takto je možné distribuovať audio, video a dátové služby v rámci celej budovy a medzi budovami bez nutnosti dodatočnej inštalácie káblov.

Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 10 Mbps až po niekoľko desiatok Gbps. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda zárukou, že vaša spoločnosť, príp. domácnosť bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií.

Z pohľadu užívateľa, ktorý sleduje predovšetkým pomer cena a výkon štruktúrvanej kabeláže, je bežnejšie klasifikovanie podľa rýchlosti prenosu a šírky prenášaného pásma do najviac používaných skupín podľa kategórií: