ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS) 
ochrana majetku a osôb v objekte
s možnosťou okamžitého hlásenia

03

Elektrická zabezpečovacia signalizácia je určená k zabezpečeniu elektronickej ochrany objektov a majetku pred narušiteľmi, k ochrane objektov proti vlámaniu a na ochranu pracovníkov proti prepadnutiu s následnou akustickou, či optickou signalizáciou. Pôsobí tiež preventívne. Viditeľnosť niektorých komponentov má odradiť páchateľov od pokusov vniknutia do objektu.

Poplachový systém musí byť certifikovaný a spĺňajúci normu STN EN 50131-1 pre zabezpečenie objektov. Naša spoločnosť dodáva a montuje výhradne poplachové systému v triede zabezpečenia Grade 2 (zvýšená ochrana), Grade 3 (vysoká ochrana) a Grade 4 (veľmi vysoká ochrana). 

K inštalácii EZS vyžaduje naša legislatíva Licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú naša spoločnosť vlastní. 

Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu. K 80 % vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí. Jedná sa o stavebnicový systém, ktorý je možné rozširovať a modifikovať o prídavné moduly tak, aby bola dosiahnutá požadovaná funkčnosť. 

Systém EZS umožňuje rôzne formy pripojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany, prípadne mobilný telefón, a tak zasielať informácie o stave objektu priamo na políciu, súkromnú bezpečnostnú službu, alebo iné definované miesto. 

Ponúkame poradenstvo, návrhy EZS, vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch, montáž, oživenie a spustenie do prevádzky, vystavenie východiskovej revíznej správy EZS, pripojenia objektov na pulty centrálnych ochrán, záručný, pozáručný servis, ročné revízie a pravidelné kontroly elektrickej zabezpečovacej signalizácie EZS od rôznych výrobcov zariadení.