05

DOCHÁDZKOVÉ A PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY 
pre veľké podniky aj malé rodinné firmy

Dochádzkový systém eviduje dochádzku zamestnancov do zamestnania, rešpektujúc všetky prerušenia a neprítomnosti vyplývajúce zo zákonníka práce (dovolenka, návšteva lekára, obedy...). Základom dochádzkového systému je dochádzkový terminál, na ktorom si zamestnanci pomocou karty, čipu prípadne biometrických parametrov zaznamenávajú jednotlivé operácie. Terminál môže byť pripojený k turniketu či elektromagtnetickému zámku a môže obsahovať aj kameru, pre kontrolu totožnosti užívateľa karty. Výstupom sú zostavy slúžiace ako podklad pre výpočet mzdy, prípadne priame prepojenie mzdového a dochádzkového softvéru. Dokážeme exporty napojiť na vaše existujúce firemné systémy. Dochádzkový systém zvyšuje produktivitu aj pracovnú morálku zamestnancov. 

Prístupové systémy zabezpečujú kontrolovaný pohyb osôb po objekte. Po identifikácii osoby systém umožňuje prístup uvoľnením zámku či turniketu, resp. závory, podľa oprávnenia danej osoby. Údaje o pohybe jednotlivých osôb sú archivované v systéme a systém je možné prepojiť s priemyselnou televíziou na identifikácie osôb pomocou kamier. Na identifikáciu osôb štandardne slúžia čítačky kariet, resp. biometrické čítačky.