ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS) 
včasná signalizácia požiaru v chránenom objekte

01

K ochrane majetku patrí elektrická požiarna signalizácia (EPS), ktorá je nevyhnutnou súčasťou nových budov z pohľadu legislatívy, alebo podmienok ich poistenia. EPS slúži na včasnú signalizáciu požiaru v chránenom objekte, prípadne aj na aktivovanie samočinných hasiacich zariadení alebo hasenia prostredníctvom ľudského činiteľa. V systémoch EPS sa používajú rôzne detekčné systémy ktoré sa navrhujú individuálne podľa konkrétnych podmienok jednotlivých priestorov a zdroja potenciálneho požiaru. 

Ak je ústredňou vyhodnotený požiar, informuje obsluhu EPS, aktivuje optickú, hlasovú signalizáciu požiaru, hasiace zariadenia, dymové klapky, ovláda požiarne dvere, zariadenia na bezpečnú evakuáciu osôb a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

V tejto oblasti ponúkame návrhy EPS, vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch, montáž, oživenie a spustenie do prevádzky, vystavenie východiskovej revíznej správy EPS, záručný, pozáručný servis, ročné revízie a pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie EPS, požiarnych odvetraní, externých požiarnych signalizácii a zariadení.   

V zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č.726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) EPS jedenkrát ročne a kvartálne kontroly trikrát do roka od rôznych výrobcov zariadení EPS.