KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV) 
ochrana majetku a osôb v objekte či využitie vo výrobnom procese

04

Kamerový systém vám umožní sledovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vášho objektu (firmy, obchodu, kancelárie, domu atď). Vybraný objekt môžete monitorovaťaj diaľkovo cez internet, alebo zo záznamu poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti. Kvalita a správna voľba typu kamery, ako aj ostatných prvkov kamerového systému ovplyvňujú výslednú kvalitu a hodnotu systému ako celku.

 Moderné kamerové systémy používajú formy inteligentnej video analýzy (IVA). IVA vyhodnocuje smer pohybu, počíta osoby, signalizuje odstránenie predmetov z vyznačených zón, rozoznáva tváre a EČV, meria rýchlosť atd. Na základe mnohých vyhodnocovaných parametrov dokáže spoľahlivo odlíšiť skutočné narušenie monitorovaného priestoru od náhodných narušení rôznymi (napr. poveternostnými) vplyvmi.

Tieto kamerové systémy dokážu generovať štatistiky najčastejšieho výskytu osôb, času výskytu osôb, čo môže byť atraktívne pre obchody vzhľadom na rozmiestnenie tovaru, počítania zákazníkov a pod. Vo výrobných procesoch vie IVA odhaliť poškodenie produktov, upozorniť obsluhu na chybu a zastaviť výrobu ďalších chybných produktov. 

Ponúkame vám návrhy, poradenstvo, vypracovanie projektovej dokumentácie, montáž, realizácia kamerových systémov, rekonštrukciu starších analógových systémov na digitálne systémy, monitorovacie pracoviská s možnosťou prepojenia na bezpečnostné organizácie a spoločnosti.