ELEKTROINŠTALÁCIE
A INTELIGENTNÉ ELEKTROINŠTALÁCIE

08

Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdravie a chce ochrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života! Počet intenzívnych búrok s ohľadom na súčasné klimatické zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním každoročne rastie a s nimi je tu aj stále sa zväčšujúce riziko zásahu ľudského obydlia bleskom.

V posledných rokoch rozšírila naša spoločnosť z dôvodu čoraz väčšieho dopytu zákazníkov po komplexných dodávkach elektroinštalácií ( slaboprúd + silnoprúd + bleskozvod ) rozsah svojej činnosti aj o inštaláciu klasickej a inteligentnej elektroinštalácie v rodinných domoch, prípadne v menších priemyselných budovách.

Inteligentná elektroinštalácia (alebo chytrý dom) sa odlišuje od klasickej tým, že všetky senzory (napr. tlačítka alebo čidlá teploty) a aktory (spínače, stmievače) sú prepojené prostredníctvom zbernice (2 vodiče) medzi sebou a pripojené do centrálnej jednotky. Všetky funkcie sa potom nastavujú pomocou počítača práve v centrálnej jednotke. Táto poskytuje aj ďalšie funkcie a rozširuje elektroinštaláciu o multimédia, kamery a ovládanie ďalších domácich spotrebičov. Inteligentný dom sa do veľkej miery ovláda sám.