02

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU (HSP)
 ​informovanie o vzniknutom nebezpečenstve v objekte

Súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) býva obvykle hlasová signalizácia požiaru (HSP), ktorá slúži na informovanie, varovanie a riadenie evakuácie osôb nachádzajúcich sa objekte v ktorých sa nachádzajú zhromažďovacie priestory osôb. Ako sú schopping centrá, priemyselné a polyfunkčné budovy, banky a hotely. Systém HSP býva prepojený a ovládaný systémami EPS. Systém HSP umožňuje zónovanie pre hlásenia a k reprodukcií hudby na pozadí buď po zónach alebo v celom objekte. 

V tejto oblasti ponúkame návrhy HSP, vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch, montáž, oživenie a spustenie do prevádzky, vystavenie východiskovej revíznej správy HSP, záručný, pozáručný servis, ročné revízie a pravidelné kontroly hlasovej signalizácie požiaru HSP od rôznych výrobcov zariadení.

 Pre systémy HSP platia legislatívne normy, ktoré každý systém HSP musí spĺňať. Sú to predovšetkým príslušné časti normy STN EN 54, ako aj norma pre núdzové akustické systémy STN EN 50849. Podľa posledného usmernenia prezídia HaZZ SR sa systémy HSP považujú za súčasť systémov EPS. Prevádzkovateľom systémov HSP teda z legislatívy SR vyplývajú pre tieto systémy rovnaké povinnosti ohľadne pravidelných kontrol a odborných prehliadok ako pre systémy EPS ( vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z.).