Kto sme

Špecializujeme sa na profesionálne technológie v oblastiach

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
  • Kamerové systémy (CCTV), priemyselná televízia (PTV)
  • Dochádzkové a prístupové systémy
  • Štruktúrovaná kabeláž a dátové siete Satelitnej techniky (SAT) a televíznych káblových rozvodov (TKR)
  • Elektroinštalácia a inteligentné elektroinštalácie
 +421 ​907 825 101

Všetky zariadenia ktoré ponúkame zákazníkom a spoločnostiam spĺňajú všetky oprávnenia a certifikáty vyplývajúce z noriem STN a EN.
Vysokú úroveň teoretickej a praktickej prípravy si pracovníci spoločnosti IVTER, spol. s r. o. stále zdokonaľujú na pravidelných školeniach a odborných seminároch na zariadenia, v ktorých sa špecializujú v našej spoločnosti.
Spôsobilosť je dokladovaná nielen certifikátmi po úspešnom ukončení školení, ale následne aj profesionálne prevedenou prácou v danej oblasti zamerania samotného pracovníka.

Spoločnosť IVTER, spol. s r. o. vďaka pružnosti okamžite reagovať na potreby zákazníka, pri realizácii od projektu až po odovzdávku zariadení alebo podpore zo strany poradenstva je zainteresovaná na celom území Slovenska.
Ponúkame pre zákazníka komplexnú službu v danom odvetví profesií na základe skúseností z teoretických, ale hlavne praktických vedomostí.

V našom širokom spektre služieb ponúkame zákazníkom: